Hơn 2000 Phật tử dự Đại lễ Quán Âm tại chùa Vân (Tam Đảo, Vĩnh Phúc)

38

Hơn 2000 người về chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn (Tam Đảo – Vĩnh Phúc) tham dự Đại Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát và Lễ Dát Vàng Kim Thân Thánh Tượng Quan Âm Tứ Thủ

Hôm nay, ngày 19/02/ Kỷ Hợi (tức 24/03/2019) nhân dịp ngày Khánh Đản Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn (Tam Đảo – Vĩnh Phúc) tổ chức Đại Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát và Lễ Dát Vàng Kim Thân Thánh Tượng Quan Âm Tứ Thủ . Chứng minh buổi lễ có Thượng Tọa Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn, chư Tôn Đức Tăng chùa Sủi (Gia Lâm – Hà Nội), chùa Ngọc (Thạch Thất – Hà Nội), chư tăng chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn cùng với hơn 2000 quý Phật tử liên hữu dồng tu về chùa tham dự .

Chương trình buổi sáng, Cung nghinh chư tôn Đức quang lâm làm lễ Phóng Sinh các loài thủy tộc hồi hướng cho Đại Lễ . Sau khi ổn định đạo tràng toàn thể đại chúng được Thầy Trụ Trì ban bố cho Pháp thoại với chủ đề : “ Công Hạnh Của Bồ Tát Quán Thế Âm ” nhằm tuyên dương những công hạnh mà Ngài đã vì sự khổ đau của chúng sinh cõi ta bà mà hóa độ . Sau đó là Nghi thức Sám Nguyện và niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát .

Đầu giờ chiều, Thầy Trụ Trì đã làm lễ Quy Y Tam Bảo cho hơn 200 quý Phật tử mới . Việc thọ nhận và giữ gìn thanh tịnh Ngũ giới của Phật tử tại gia đã được Thầy chỉ dạy ần cần . Tiếp theo đó là nghi thức Lễ Dát Vàng Kim Thân Thánh Tượng Đức Quan Âm Tứ Thủ, dòng người xếp hàng trang nghiêm thanh tịnh hòa vang cùng tiếng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm làm cho buổi lễ rất thành công . Kết thúc buổi lễ là nghi thức hồi hướng trong niềm vui hỷ lạc của Chư Tôn Đức và quý Phật tử .

Dưới Đây Là Những Hình Ảnh Ghi Nhận Được : 

Tin Ảnh: Thích Giác Tuệ Hiếu – Ban Truyền Thông TVVS