Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng kỷ luật sư thầy Thích Bản Phúc, chùa Trung Hành

25

Chiều ngày 16/3/2021, sau khi nhận được phản ánh của một số báo chí về sư thầy Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Trung Hành, Tp. Hải Phòng có những lời nói và hành vi không đúng đạo hạnh của người tu hành xảy ra tại chùa Trung Hành.

Chùa Trung Hành (phường Đằng Lâm, quận Hải An)

Chùa Trung Hành (phường Đằng Lâm, quận Hải An)

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có văn bản yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng tiến hành xác minh, làm rõ nội dung báo chí đã nêu và báo cáo Ban Thường trực.

Cũng ngay trong chiều 16/3/2021, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng đã họp và kết luận: Sư thầy Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Trung Hành đã tái phạm đạo hạnh người tu hành và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hải Phòng đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức trao trả thầy Bản sư để sám hối trong 03 tháng, chùa Trung Hành giao cho thầy Bản sư chịu trách nhiệm quản lý. Nếu trong 03 tháng sư thầy Thích Bản Phúc không sám hối tốt sẽ chịu kỷ luật bằng hình thức tẩn xuất (cho hoàn tục về gia đình).