Ban Trị sự Phật giáo TP HCM xông đất văn phòng và họp mặt đầu năm

32

Sáng mùng 6 tháng Giêng (17/2), Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ HĐCM, Trưởng Ban Trị sự và chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP đã đến Văn phòng làm lễ xông đất đầu năm mới.

 

Hoà thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP HCM cùng chư vị tôn đức niệm hương cúng Phật và chư Bồ Tát.

Hoà thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP HCM cùng chư vị tôn đức niệm hương cúng Phật và chư Bồ Tát.

Sau khi niệm hương cúng Phật và chư Bồ Tát, Hoà thượng Trưởng ban cử hành sái tịnh toàn khu văn phòng.

Sau khi niệm hương cúng Phật và chư Bồ Tát, Hoà thượng Trưởng ban cử hành sái tịnh toàn khu văn phòng.

Chư Tôn đức Ban Thường trực và toàn thể nhân viên cùng cầu nguyện cho một năm bình an, mọi công việc Phật sự đều hanh thông.

Chư Tôn đức Ban Thường trực và toàn thể nhân viên cùng cầu nguyện cho một năm bình an, mọi công việc Phật sự đều hanh thông.

HUY_2158
Dịp này, chư Tôn đức Ban Trị sự PG TP, các Ban Ngành trực thuộc, Ban Trị sự các Quận/Huyện cũng đã có buổi họp mặt đầu năm để khánh tuế Trưởng lão Hoà thượng Phó Pháp Chủ, Trưởng Ban Trị sự; Hoà thượng Chủ tịch HĐTS; Hoà thượng Phó Chủ tịch HĐTS.

Dịp này, chư Tôn đức Ban Trị sự PG TP, các Ban Ngành trực thuộc, Ban Trị sự các Quận/Huyện cũng đã có buổi họp mặt đầu năm để khánh tuế Trưởng lão Hoà thượng Phó Pháp Chủ, Trưởng Ban Trị sự; Hoà thượng Chủ tịch HĐTS; Hoà thượng Phó Chủ tịch HĐTS.

Thay mặt đại chúng, Hoà thượng Thích Lệ Trang tác bạch khánh tuế chư vị Trưởng lão Hoà thượng, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Ngài được pháp thể khinh an để tiếp tục là bóng cây đại thọ cho hàng hậu học nương theo trên con đường tu nhân học đạo, cũng như cho chúng sanh được hưởng niềm lợi lạc.

Thay mặt đại chúng, Hoà thượng Thích Lệ Trang tác bạch khánh tuế chư vị Trưởng lão Hoà thượng, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Ngài được pháp thể khinh an để tiếp tục là bóng cây đại thọ cho hàng hậu học nương theo trên con đường tu nhân học đạo, cũng như cho chúng sanh được hưởng niềm lợi lạc.

Nhân những ngày xuân, đại chúng cùng tụ họp lại trong tình pháp lữ, Hoà thượng Phó Pháp Chủ cũng hoan hỷ có lời khai thị đầu năm mới.

Nhân những ngày xuân, đại chúng cùng tụ họp lại trong tình pháp lữ, Hoà thượng Phó Pháp Chủ cũng hoan hỷ có lời khai thị đầu năm mới.

Ngài khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử nương theo Pháp của Đức Phật mà tinh tấn tu hành, giữ chánh niệm nghiêm mật. Vì theo Hoà thượng “có chánh niệm sẽ có bình an”, cộng lực của việc tu hành và cầu nguyện của Tăng Ni, Phật tử Thành phố sẽ giúp cho mãnh đất được bình an và vượt mọi tai ương, dịch bệnh.

Ngài khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử nương theo Pháp của Đức Phật mà tinh tấn tu hành, giữ chánh niệm nghiêm mật. Vì theo Hoà thượng “có chánh niệm sẽ có bình an”, cộng lực của việc tu hành và cầu nguyện của Tăng Ni, Phật tử Thành phố sẽ giúp cho mãnh đất được bình an và vượt mọi tai ương, dịch bệnh.