Bế mạc Hội nghị lần 5 – khoá VIII TƯ GHPGVN

43

Chiều ngày 18/1, qua những thảo luận và đóng góp ý kiến để thực hiện những sự kiện Phật sự quan trọng sắp diễn ra, Hội nghị lần thứ 5 – khoá VIII Trung ương GHPGVN đã chính thức Bế mạc sau lời phát biểu đúc kết Hội nghị của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS.

Phiên làm việc buổi chiều, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thanh Nhiễu; cùng chư vị Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS tiếp tục điều hành Hội nghị.

HT.Thích Thanh Nhiễu điều hành Hội nghị

HT.Thích Thanh Nhiễu điều hành Hội nghị

Chư Tôn đức Đại biểu các ban viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành lần lượt phát biểu ý kiến về những khó khăn mà tổ chức mình gặp phải, từ đó xin chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS có phương hướng giúp đỡ để tháo gỡ các Phật sự tồn đọng.

Thượng tọa Thích Nhật Từ góp ý về hoạt động chào mừng nhân 40 năm thành lập GHPGVN

Thượng tọa Thích Nhật Từ góp ý về hoạt động chào mừng nhân 40 năm thành lập GHPGVN

Thượng tọa Lý Huỳnh góp ý các nội dung chuẩn bị góp ý tu chỉnh Hiến chương để phù hợp với Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo hiện hành

Thượng tọa Lý Huỳnh góp ý các nội dung chuẩn bị góp ý tu chỉnh Hiến chương để phù hợp với Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo hiện hành

Thượng tọa Tâm Thiệu góp ý đại diện Phật giáo Nam Định

Thượng tọa Tâm Thiệu góp ý đại diện Phật giáo Nam Định

Thượng tọa Thích Thọ Lạc trình tiến độ của đề án về pháp phục GHPGVN

Thượng tọa Thích Thọ Lạc trình tiến độ của đề án về pháp phục GHPGVN

Theo đó, 12 ý kiến phản ánh, đóng góp, đề xuất nhiều vấn đề của chư tôn đức đại diện các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành tại hội nghị nhằm bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN năm 2021, chương trình đề án Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN; tiến trình đề án về pháp phục của Ban Văn hóa, chương trình triển khai tuyên truyền về kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, các hoạt động hội thảo của nghi lễ, các Ban Trị sự tỉnh thành… nhằm chào mừng sự kiện trọng đại của GHPGVN – Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN; góp ý về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận huyện tiến tới Đại hội đại biểu cấp tỉnh thành, Đại hội Phật giáo toàn quốc…; đặc biệt, góp ý đề xuất các nội dung cần quan tâm để tu chỉnh Hiến chương vào Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX… được đại diện chủ tọa đoàn của hội nghị tiếp thu để nghiên cứu, bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN năm 2021.

Hoà thượng Thích Thiện Pháp - Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội trình danh sách tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị lần 5 – khoá VIII Trung ương GHPGVN.

Hoà thượng Thích Thiện Pháp – Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội trình danh sách tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị lần 5 – khoá VIII Trung ương GHPGVN.

Theo chương trình, Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội trình danh sách tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị lần 5 – khoá VIII Trung ương GHPGVN. Theo đó, Hoà thượng Chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết, sau khi niệm Phật 3 lần thì Hội nghị nhất trí thông qua 538 vị được tấn phong giáo phẩm, trong đó có: 90 vị Hoà thượng, 180 vị Thượng tọa, 80 vị Ni trưởng và 290 vị Ni sư.

TT.Thích Phước Nguyên đọc danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, Ni sư

TT.Thích Phước Nguyên đọc danh sách tấn phong giáo phẩm Ni trưởng, Ni sư

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội đã báo cáo công tác thu chi tài chính của 2 Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Thay mặt Chủ toạ, TT.Thích Đức Thiện thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 – khoá VIII Trung ương GHPGVN gồm 19 điều.

Thay mặt Chủ toạ, TT.Thích Đức Thiện thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 – khoá VIII Trung ương GHPGVN gồm 19 điều.

Thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã trình dự thảo Nghị quyết Hội nghị kỳ 5 – khóa VIII và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua nghị quyết gồm 19 điểm, vào lúc 16g30 phút ngày 18-1-2021.

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã phát biểu đúc kết Hội nghị

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã phát biểu đúc kết Hội nghị

Đúc kết hội nghị, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn nhận định, sau một ngày làm việc trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nhất trí cao, các đại biểu đã tích cực phát biểu nhiều ý kiến đóng góp vào bản báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của GHPGVN. Hội nghị kỳ 5 – khóa VIII đã thống nhất chính thức thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm gồm 538 vị giáo phẩm Tăng Ni; tích cực bổ sung, đóng góp cho chương trình tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Hội nghị kỳ 5 – khóa VIII đã thành công với việc thống nhất nhiều nội dung quan trọng được triển khai như: Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp, đặc biệt nội dung được quyết định bởi chư vị Trưởng lão thuộc Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN được thông qua tại hội nghị lần này như bổ sung nhân sự phụ tá cho hai văn phòng Thường trực tại Hà Nội, TP.HCM, chuẩn bị tu chỉnh Hiến chương GHPGVN…, Thống nhất thông qua Nghị quyết hội nghị kỳ 5 – khóa VIII gồm 19 điểm, nghị quyết sẽ được triển khai rộng rãi trong sinh hoạt tu học, hoạt động Phật sự của toàn thể Tăng Ni, Phật tử thuộc GHPGVN.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự kỳ vọng thông qua hội nghị kỳ 5 – khóa VIII GHPGVN lần này, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thuộc Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự Giáo hội các cấp sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh của mình, tích cực triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự đã đề ra nhằm đem lại thành tựu trong hoạt động Phật sự năm 2021, chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX của GHPGVN.