Cáo bạch Hòa thượng Thích Nhật Ấn viên tịch

55

Do bệnh duyên, Hòa thượng Thích Nhật Ấn đã thu thần viên tịch vào lúc 03giờ 45 phút, ngày 06 tháng 3 năm 2021 (nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại Tổ đình Long Thạnh, số 1756 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

– Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Bình Tân;

– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT ẤN

HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT ẤN

Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh;

Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Bình Tân;

Viện chủ Tổ đình Long Thạnh, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 03giờ 45 phút, ngày 06 tháng 3 năm 2021 (nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại Tổ đình Long Thạnh, số 1756 Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

                        * Trụ thế       : 64 năm

                        * Hạ lạp         : 43 năm

– Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 15giờ00, ngày 06/3/2021 (nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Long Thạnh, quận Bình Tân.

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17giờ00 ngày 06/3/2021 (nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Tân Sửu).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 11giờ00, ngày 10/3/2021 (nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Tân Sửu); sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập Bảo tháp tại Tổ đình Long Thạnh, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

z2364612371135_6b1447f81383d404c2fdd80f38d0c65b