Cáo Bạch Thượng tọa Thích Giác Sỹ viên tịch

101

Môn đồ Pháp quyến vô cùng thương tiếc báo tin Thượng tọa Thích Giác Sỹ trụ trì tịnh xá Ngọc Khánh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) viên tịch lúc 2h15 ngày 10 tháng 1 năm 2021 (Nhằm ngày 28 tháng 11 năm Canh Tý). Trụ thế: 73 năm. Hạ lạp: 28 năm.

Sinh thời, Thượng tọa Giác Sỹ được suy cử Ủy viên Tiểu ban Dân tộc ít người Trung ương, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, Phó ban Hoằng pháp và Phó ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, trụ trì tịnh xá Ngọc Khánh.

Chân dung Thượng tọa Thích Giác Sỹ

Chân dung Thượng tọa Thích Giác Sỹ

Lễ nhập kim quan được cử hành chính thức vào 16h 30 ngày 10-1-2021. Kim quan được tôn trí tại tịnh xá Ngọc Khánh.

Lễ truy điệu được cử hành lúc 6h ngày 13-1-2021 (1-12-Canh Tý), sau đó cung thỉnh kim quan trà tỳ tại đài hỏa táng TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

thích giác sỹ