Cáo phó: Ni trưởng Thích Đàm Niệm viên tịch

88

Sau một thời gian bệnh duyên, Ni trưởng Thích Đàm Niệm – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Thái Bình, nguyên UY BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phổ Am đã an nhiên thu thần viên tịch vào hồi 13h03 ngày 4-1 (22-11 năm Canh Tý) tại trú xứ – trụ thế: 92 năm, Hạ lạp: 60 năm.

Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Kiến Xương ký cáo phó, báo tin Ni trưởng Thích Đàm Niệm viên tịch.

Tôn dung cố Ni trưởng Thích Đàm Niệm (1929 – 2021).

Tôn dung cố Ni trưởng Thích Đàm Niệm (1929 – 2021).

Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 14h ngày 5-1 (23-11 năm Canh Tý). Kim quan được tôn trí tại chùa Phổ Am. Lễ viếng chính thức bắt đầu từ 15h cùng ngày.

Lễ truy niệm được cử hành lúc 13h30 ngày 6-1 (24-11 năm Canh Tý). Sau đó cung thỉnh kim quan cố Ni trưởng nhập bảo tháp tại chùa Phổ Am, thôn Phụng Thượng, xã Vũ An, huyện Kiến Xương.