Cáo phó Thượng tọa Thích Tâm Thọ viên tịch

42

Do niên cao lạp trưởng, Thượng tọa đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 16 giờ 40 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày 25/12 năm Canh Tý) tại chùa Long Sơn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Phan Thiết; Chùa Long Sơn và Môn đồ pháp quyến, vô cùng kính tiếc báo tin:

27-2

THƯỢNG TỌA THÍCH TÂM THỌ

Nguyên Ủy viên Ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận;

Nguyên Ủy viên Ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN thành phố Phan Thiết;

Nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đức Long;

Trụ trì chùa Long Sơn, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết;

Do niên cao lạp trưởng, Thượng tọa đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 16 giờ 40 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày 25/12 năm Canh Tý) tại chùa Long Sơn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trụ thế : 84 nămHạ lạp : 25 nămLễ nhập kim quan: Vào lúc 09 giờ 00, ngày 07/02/2021 (26/12/Canh Tý).

Kim quan Thượng tọa được tôn trí tại chùa Long Sơn, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 10 giờ 30 phút, ngày 07/02/2021 (26/12/Canh Tý).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc: 05 giờ 00 phút, ngày 09/02/2021 (nhằm ngày 28/12/Canh Tý), sau đó phụng tống kim quan Thượng tọa thăng thượng giá, hỏa táng tại Đài hỏa táng núi Dinh Bà Rịa – Vũng Tàu.