Chư Tăng và Phật tử chùa Ba Vàng tác lễ phóng sinh đầu năm mới

62

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, các Phật tử ai cũng hoan hỷ vì qua buổi phóng sinh, mọi người được tu tâm từ bi, yêu thương mọi loài một cách bình đẳng. Từ đó mà nghiệp ác tiêu trừ, căn lành thêm lớn, được hưởng những quả phúc tốt lành trong hiện tại và vị lai.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã từng chia sẻ: “Người có tâm từ thì đi đâu cũng đem an lạc, bình an đến đó và tâm từ còn cảm ứng được cả trời đất. Do vậy, tâm từ rất quan trọng. Có thể những con vật được phóng sinh chưa hẳn được sống lâu dài, nhưng khi chúng ta phóng sinh là đã thể hiện tâm từ của chúng ta”.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phóng sinh tại Vịnh Hạ Long

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phóng sinh tại Vịnh Hạ Long

Nhân dịp đầu năm mới, Phật tử chùa Ba Vàng đã tùy duyên mua các con vật phóng sinh và thỉnh quý Thầy đến tác lễ tại biển Hạ Long, Quảng Ninh. Tại buổi lễ, chư Tăng chùa Ba Vàng đã khai thị, tác lễ sám hối và quy y Tam Bảo cho các con vật để chúng được kết duyên thiện lành với Tam Bảo, nương nơi Tam Bảo mà sớm thoát khỏi cảnh khổ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, các Phật tử ai cũng hoan hỷ vì qua buổi phóng sinh, mọi người được tu tâm từ bi, yêu thương mọi loài một cách bình đẳng. Từ đó mà nghiệp ác tiêu trừ, căn lành thêm lớn, được hưởng những quả phúc tốt lành trong hiện tại và vị lai. Mong rằng, sẽ có nhiều người hơn được kết duyên nơi Tam Bảo, khởi được tâm từ bi, không còn một loài nào phải chịu cảnh bị giết hại, để thế giới hòa bình, chấm dứt mọi khổ đau.

Để thỉnh quý Thầy tác lễ phóng sinh, các Phật tử đã đi chợ từ sáng sớm để tùy duyên mua các con vật

Để thỉnh quý Thầy tác lễ phóng sinh, các Phật tử đã đi chợ từ sáng sớm để tùy duyên mua các con vật

Chư Tăng và các bạn trong Câu lạc bộ Tuổi Trẻ chụp ảnh trước khi thả các con vật về biển cả

Chư Tăng và các bạn trong Câu lạc bộ Tuổi Trẻ chụp ảnh trước khi thả các con vật về biển cả

Chư Tăng đang thả các con vật về với biển cả

Chư Tăng đang thả các con vật về với biển cả

Với tâm từ bi, chư Tăng thả các con vật về môi trường sống của chúng

Với tâm từ bi, chư Tăng thả các con vật về môi trường sống của chúng

Qua buổi phóng sinh, các bạn trẻ được tu tập thêm tâm từ bi, yêu thương mọi loài một cách bình đẳng nên ai cũng hoan hỷ

Qua buổi phóng sinh, các bạn trẻ được tu tập thêm tâm từ bi, yêu thương mọi loài một cách bình đẳng nên ai cũng hoan hỷ