Chùa Ba Vàng khai đàn Dược Sư đầu xuân Tân Sửu

90

Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tổ chức nội bộ Chương trình “Lễ khai đàn Dược Sư xuân Tân Sửu năm 2021” trực tuyến, để các Phật tử không về chùa được cũng có thể hướng tâm tham gia khóa lễ tại gia đình của mình.

Với tinh thần truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, hằng năm, vào dịp đầu xuân năm mới già lam Ba Vàng thường tổ chức Đàn lễ Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ để cầu nguyện cho một năm mới an lành, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân sinh hòa lạc.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ – Quốc Thái Dân An.

Chương trình “Lễ khai đàn Dược Sư xuân Tân Sửu năm 2021” được chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ – Quốc Thái Dân An trực tuyến vào ngày 08/01/Tân Sửu.

Lễ khai đàn Dược Sư đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh trên non thiêng Thành Đẳng.

Lễ khai đàn Dược Sư đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh trên non thiêng Thành Đẳng.

Nương nhờ từ lực Tam Bảo, Sư trụ trì chùa Ba Vàng cùng chư Tôn đức Tăng đã quang lâm lễ đài, niêm hương bạch Phật khai đàn Dược Sư. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Trong buổi khai đàn lễ, Đại đức trụ trì Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng thỉnh nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả được tăng trưởng phúc lành: Tổ quốc khang ninh, thái bình thịnh vượng; nhân dân thập phương thân tâm thanh thái, tai ách tật bệnh tiêu trừ; dịch bệnh Covid-19 sớm được khống chế, dập tắt để cuộc sống được trở lại bình an, hạnh phúc;…

 

Chư Tăng chùa Ba Vàng trang nghiêm trong lễ khai đàn Dược Sư cầu tiêu tai diên thọ - quốc thái dân an.

Chư Tăng chùa Ba Vàng trang nghiêm trong lễ khai đàn Dược Sư cầu tiêu tai diên thọ – quốc thái dân an.

Chương trình “Lễ khai đàn Dược Sư xuân Tân Sửu năm 2021” được  tổ chức trực tuyến, các Phật tử tham dự buổi lễ khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ – Quốc Thái Dân An trang nghiêm tại nhà.

Các Phật tử tham dự buổi lễ khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ - Quốc Thái Dân An trực tuyến tại nhà.

Các Phật tử tham dự buổi lễ khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ – Quốc Thái Dân An trực tuyến tại nhà.

Kết thúc buổi lễ, Đại đức trụ trì thay mặt chư Tăng chùa Ba Vàng gửi lời chúc đến các Phật tử cùng gia quyến sang năm mới được mạnh khỏe, lòng tin Tam Bảo ngày càng sâu, mỗi người sẽ trở thành sứ giả của Như Lai, hoằng truyền Phật Pháp tới muôn nơi, giúp mọi người hướng thiện, từ đó quốc gia được thái bình, thịnh trị.