Chùa Thiên Quang tổ chức lễ khánh vía Đức Phật A Di Đà

49

Ngày 30-12 (nhằm 17-11-Canh Tý), chùa Thiên Quang (Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương) đã trang nghiêm tổ chức Lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà.

Đúng 19 giờ, Lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà được bắt đầu bằng thời Pháp thoại của Ni Sư Thích nữ Hương Nhũ – trụ trì chùa Thiên Quang cùng sự hiện diện của chư Tôn Đức Ni tại bổn tự và đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa về tham dự.

Hơn 300 phật tử về chùa tham dự Đại lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Thiên Quang

Hơn 300 phật tử về chùa tham dự Đại lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Thiên Quang

Ni Sư Hương Nhũ đã chia sẻ với quý phật tử về câu niệm Phật A Di Đà và cõi nước Tịnh độ với hai ý nghĩa lý tánh và sự tướng. Về sự, cách đây 10 muôn ức cõi Phật ở phương Tây có một thế giới tên là Cực Lạc với bảy báu trang nghiêm thù thắng với hạnh nguyện độ tất cả chúng sanh chí tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà – giáo chủ cõi Tây Phương. Về lý, qua lời dạy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong “Cư trần lạc đạo phú”: “Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương, Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc”, Ni Sư đã nhắc nhở hàng Phật tử khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nguyện sống với chân tâm. Chân tâm là lòng thanh tịnh, không bị phai mờ bởi tham, sân, si, danh lợi, sắc tài. Khi lòng mình trong sạch, hành các việc thiện, tạo các công đức lành, tin sâu nhân quả, ắt sẽ thấy cõi Tịnh độ, Cực Lạc ngay trong Tâm chẳng còn ngờ vực.

Ni Sư Thích nữ Hương Nhũ chia sẻ pháp thoại.

Ni Sư Thích nữ Hương Nhũ chia sẻ pháp thoại.

Lắng nghe thời pháp thoại.

Lắng nghe thời pháp thoại.

Sau thời Pháp thoại, hơn 300 Phật tử cùng cung kính lắng tâm, quán tưởng về thế giới Tây phương cực lạc và hạnh nguyện độ tha cao cả của Đức Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức và niệm Phật hiệu theo 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà do Chư tôn đức Ni tại bổn tự trì tụng.

Cùng hướng về tôn tượng Đức Phật A Di Đà, dâng lời khấn nguyện.

Cùng hướng về tôn tượng Đức Phật A Di Đà, dâng lời khấn nguyện.

Phần quan trọng của đại lễ là nghi thức Truyền Đăng, với ý nghĩa “truyền đăng tục diệm” và cúng dường hoa đăng lên Đức Phật, ánh sáng linh thiêng được lan tỏa từ Chư tôn đức Ni đến hàng Phật tử, đại chúng cùng cầu nguyện hương linh tổ tiên, anh hùng liệt sĩ quá vãng được siêu sinh Cực Lạc; nguyện cầu thế giới hoà bình, nhân dân an lạc.

Nghi thức truyền đăng được bắt đầu.

Nghi thức truyền đăng được bắt đầu.

Đêm khánh vía khép lại với ánh nến lung linh, nhiệm mầu, thành kính hướng về Đức Phật A Di Đà. Mỗi Phật tử đều có thêm động lực, nhắc nhở tự thân tinh tấn hành trì niệm Phật, thực hành chánh pháp, đưa trí tuệ và sự từ bi của nhà Phật áp dụng vào đời sống, làm lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: