Chùa Thường Quang phóng sanh 1 tấn cá tại Long An

60

Ngày 6-3, Thượng tọa Thích Chơn Tịnh đã tổ chức, hướng dẫn các Phật tử chùa Thường Quang, TP.HCM đến chùa Kim Cang, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An phóng sanh 1 tấn cá các loại về sông.

Tổ chức phóng sanh cá tại khúc sông gần chùa Kim Cang - Ảnh: T.Q

Tổ chức phóng sanh cá tại khúc sông gần chùa Kim Cang – Ảnh: T.Q

Đoàn đã kết hợp chư Tăng chùa Kim Cang thực hiện các nghi thức phóng sanh, hồi hướng công đức cầu nguyện an lành đến gia đình các Phật tử ở trong nước và hải ngoại.

Ph.V