Chùa Vạn Đức khai mạc khóa tu Phật thất lần thứ 40

42

Nhân lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, bậc giáo phẩm một đời tu Tịnh độ, viện chủ khai sơn chùa Vạn Đức, từ ngày 1-4 đến 8-4, chùa Vạn Đức tổ chức khóa tu Phật thất lần thứ 40 dành cho các Phật tử tại gia.

Đây là khóa tu 7 ngày nhằm giúp cho các Phật tử có thời gian tu tập, quay về nương tựa Tam Bảo, ươm hạt giống thiện pháp, trưởng dưỡng tâm Bồ đề, tín nguyện niệm Phật.

Khóa tu Phật thất lần thứ 40 nhân lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Khóa tu Phật thất lần thứ 40 nhân lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Tối 1-4, Đại đức Thích Hoằng Thạch đã có buổi sinh hoạt triển khai nội quy và những điều quy định đối với phật tử đăng ký ở lại chuyên tu 7 ngày. Theo đó, Đại đức ôn lại tông chỉ pháp môn Tịnh độ, trong đó cốt lõi trọng tâm đó là lòng tin vững chắc, với nguyện lực tha thiết, không mong cầu, không lung lay, chân thật nhất hướng chuyên niệm hồng danh đức Từ phụ A Di Đà.

Được biết, hằng năm, chùa Vạn Đức tổ chức 4 kỳ khóa tu Phật thất. Mỗi kỳ thu hút hàng ngàn lượt Phật tử đến tham gia với hình thức luân phiên kinh hành, tĩnh tọa, xưng niệm hồng danh Phật.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ: