Danh sách tấn phong Giáo phẩm Ni sư tại Hội nghị Kỳ 5 – Khóa VIII HĐTS GHPGVN

56

Ban Tăng sự Trung ương đã trình Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII Danh sách tấn phong Giáo phẩm Ni sư. Sau đây là danh sách đầy đủ của 290 vị Sư cô được tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư trong dịp này.