Danh sách tấn phong Giáo phẩm Ni trưởng tại Hội nghị Kỳ 5 – Khóa VIII HĐTS GHPGVN

46

Ban Tăng sự Trung ương đã trình Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VIII Danh sách tấn phong Giáo phẩm Ni trưởng. Sau đây là danh sách đầy đủ của 80 vị Ni sư được tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni trưởng trong dịp này.