Đạo tràng chùa Minh Đạo thắp hoa đăng kính mừng Phật Thành Đạo

74

Tối ngày 20/1, đạo tràng chùa Minh Đạo (Quận 3, TP.HCM) đã trang nghiêm làm lễ thắp nến hoa đăng kính mừng ngày Đức Phật Thành Đạo mùng 8 tháng Chạp. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Viện chủ bổn tự.

Đạo tràng chùa Minh Đạo thắp hoa đăng kính mừng Phật Thành Đạo

Đạo tràng chùa Minh Đạo thắp hoa đăng kính mừng Phật Thành Đạo

Mở đầu buổi lễ, Đại đức Thích Minh Ân – trụ trì chùa Minh Đạo ôn lại sự kiện ngày Đức Phật Thành Đạo, cùng ý nghĩa quan trọng của sự kiện để hình thành Phật giáo qua hơn 2500 năm.

Đại đức Thích Minh Ân – trụ trì chùa Minh Đạo ôn lại sự kiện ngày Đức Phật Thành Đạo.

Đại đức Thích Minh Ân – trụ trì chùa Minh Đạo ôn lại sự kiện ngày Đức Phật Thành Đạo.

Sau 49 ngày thiền định dưới cội Bồ-đề, một người bình thường trở thành phi thường, mang trí tuệ của bậc Giác Ngộ đi xoá tan màn vô minh, mở ra ánh sáng chân lý nhiệm màu, dẫn dắt chúng sanh bước qua khổ đau. Đức Phật là một vị Thầy vĩ đại của Trời và Người.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh nơi chùa Minh Đạo, Trưởng lão Hoà thượng Viện Chủ dâng hương lễ Phật để tri ân công đức của Bậc Đạo Sư đã thị hiện nơi thế gian này.

Trưởng lão Hoà thượng Viện Chủ dâng hương lễ Phật để tri ân công đức của Bậc Đạo Sư.

Trưởng lão Hoà thượng Viện Chủ dâng hương lễ Phật để tri ân công đức của Bậc Đạo Sư.

Tiếp đó, Hoà thượng thỉnh ngọn đèn từ bàn Phật tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ truyền đến chư Tôn đức Tăng, chư Phật tử tham dự. Hoà cùng lời sám Phật Thành Đạo, đại chúng dâng ngọn nến trong tay thành hướng tâm thành kính cúng dường Đức Phật Bổn Sư, nguyện muôn kiếp hộ trì chánh Pháp, pháp triển đạo vàng, xứng danh hàng Thích tử.

Chư Tôn đức Tăng truyền ánh sáng Phật đăng cho Phật tử tham dự.

Chư Tôn đức Tăng truyền ánh sáng Phật đăng cho Phật tử tham dự.

Một số hình ảnh ghi nhận:

chùa Minh Đạo 3
chùa Minh Đạo 4
chùa Minh Đạo 7
chùa Minh Đạo 8
chùa Minh Đạo 9