Giới thiệu chuyên mục Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

172

Ban Biên tập Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam mở chuyên mục “Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam” nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Tăng Ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt quá trình 40 năm hình thành và phát triển (1981-2021).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981, đây được coi là dấu mốc lịch sử đặc biệt trọng đại trong lịch sử hơn 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Căn cứ Nghị quyết số 028/NQ-HĐTS, ngày 18-1-2021 Hội nghị kỳ 5, khóa VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Thông tư số 48/TT-HĐTS về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021). Thực hiện chỉ đạo của Hòa thượng Thích Gia Quang, Ban Biên tập Cổng thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Phatgiao.org.vn) đã nhanh chóng chỉ đạo cập nhật thông tin, mở chuyên mục “Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam” nhằm mục đích thông tin truyền thông về tinh thần hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tôn vinh những đóng góp to lớn của chư vị Tổ sư, chư Tăng Ni, Phật tử, tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nêu lên những thành tựu Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, của các Ban, Viện Trung ương trên các lĩnh vực chuyên ngành trong suốt chiều dài lịch sử 40 năm trưởng thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế, sự đóng góp quý báu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong đời sống xã hội, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế, chăm lo cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội phật giáo việt nam

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam  là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, của các Ban, Viện Trung ương và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Lễ kỷ niệm khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam  ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam.

Đây còn là dịp để Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam  và các cấp Giáo hội nhằm nêu cao truyền thống lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Đánh giá những thành tựu to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam  đã đạt được trong sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, phát triển tổ chức Giáo hội, chăm lo cho đồng bào Phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử và nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp Giáo hội, của Tăng Ni, Phật tử trong việc đoàn kết, hòa hợp, không ngừng xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam  trưởng thành và phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế theo phương châm: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.

40 năm giáo hội

Rất mong quý Tăng Ni, Phật tử và nhân dân cả nước đón đọc những thông tin, bài viết mới nhất Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam  tại chuyên mục “Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam” của Phatgiao.org.vn.

Đồng thời Ban Biên tập cũng rất mong nhận được những bài viết đóng góp từ chư vị Tăng Ni, Phật tử nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin hoan hỉ liên hệ: Hotline: 0338.333.422 | Email: info@phatgiao.org.vn

Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam

Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam (Phatgiao.org.vn) là cơ quan truyền thông thuộc Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép hoạt động từ ngày 4.4.2014 và chịu trách nhiệm bởi Hòa thượng. TS Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam về thông tin Phật giáo, mang lại nhiều lợi lạc cho cộng đồng Phật tử, Tăng Ni và bạn đọc trong nước và quốc tế tiếp cận với trí tuệ của Đức Phật một cách thuận lợi.