Hội nghị Phật giáo quốc tế về Tam học theo những truyền thống Pali và Sanskrit

27

Hội nghị Phật giáo quốc tế về Tam học theo những truyền thống Pali và Sanskrit sẽ diễn ra trên hình thức Online qua ứng dụng Zoom vào hai ngày 05-6/3/2021.

Diễn văn khai mạc, Ngài Dalai Lama; Diễn văn mở đầu, Hòa thượng Makulewe Wimala Mahanayake Thero – Sri-Lanka và Hòa thượng Bhikshu Jing Yao – Đài Loan; Diễn văn kết thúc, Hòa thượng Bour Kry – Cambodia.

a1

Một cuộc đối thoại giữa các tăng sĩ và học giả Phật giáo của các truyền thống Pali và Sanskrit để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của họ trong “Tam học” (Tisikkha/ Trishiksha) về cách Đức Phật dạy chúng ta cách rèn luyện tâm trí để có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, và hướng tới sự giải thoát.

Chương trình sẽ diễn ra vào Ngày 5-6 Tháng 3, năm 2021, 09:30 – 16:00 (GMT+5:30) – 11:00 – 17:30 (GMT+7 theo giờ Việt Nam), với 4 phiên họp mỗi phiên chia làm 5 tham luật phát biểu các đại biểu đến từ nhiều quốc gia lãnh thổ khác nhau. Do tình hình đại dịch Covid – 19 đang diễn ra  vô cùng phức tạp nên các phiên họp thảo luận sẽ diễn ra hoàn toàn Online trên Zoom.