Hơn 400 Phật tử về tham dự Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Thiên Quang

83

Đáp ứng nguyện vọng của đông đảo Phật tử gần xa, sáng ngày 18/04/2021 (nhằm ngày 7/3 Tân Sửu), Chùa Thiên Quang (106/15 Kp.Tân Hòa, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương) do Ni Sư Thích nữ Hương Nhũ trụ trì đã tổ chức Lễ Quy Y Tam Bảo và cấp Giấy chứng nhận cho hơn 400 Phật tử về tham dự.

1

Quý Phật tử được hiểu biết về Tam Quy, Ngũ giới, sau đó sám hối và tụng Kinh Phước Đức để luôn ghi nhớ tạo các công đức lành, lánh xa các việc ác, tinh cần, chánh niệm sống đời an lạc.

2

Đặc biệt là bài pháp thoại của Ni sư trụ trì đã khuyên nhủ hàng Phât tử thực hành đức nhẫn, trưởng dưỡng lòng từ bi nhằm hóa giải phiền não do sân giận. Nếu làm chủ được cảm xúc của chính mình sẽ làm chủ được vận mệnh và chuyển hóa được nghiệp báo của tự thân.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh dưới sự chứng minh của Ni Sư Thích nữ Hương Nhũ và quý Sư Cô tại bổn tự. Các Phật tử vô cùng hoan hỷ khi được lãnh thọ Tam quy, Ngũ giới từ vị bổn sư. Tất cả đều phát nguyện giữ gìn năm giới, nâng cao ý thức sống vì mọi người, tinh tấn tu tập, Phật hóa gia đình. Tự hào là người Phật tử luôn nhớ kê khai tôn giáo của mình là Phật giáo khi làm thẻ căn cước công dân.