Họp mặt cựu sinh viên Khóa 3, Cao Cấp Phật Học (1993-1997)

53

Ngày 09-10/07/2019, tại Tu viện Khánh An, Q.12, TP.HCM, chư Tôn đức cựu sinh viên Khóa 3, Cao Cấp Phật Học (1993-1997), đã tổ chức họp mặt sau 22 năm từ ngày tốt nghiêp, đồng thời tổ chức Lễ đốt nên tri ân, Lễ tưởng niệm giác linh chư Tôn giáo thọ và chư huynh đệ đồng khóa đã viên tịch.