Khai mạc Pháp hội trùng tụng Tam Tạng Pali – Việt lần II

21

Sáng ngày 17/02/2021 (06/01 Tân Sửu), tại thiền viện Phước Sơn (TP. Biên Hòa) đã diễn ra khai mạc Pháp hội trùng tụng Tam Tạng Pali – Việt lần II.

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Bửu Chánh – Viện chủ thiền viện Phước Sơn cùng chư Tôn đức Tăng.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn, Trưởng ban Tổ chức cho biết: “Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pali – Việt lần II được tổ chức đơn giản, nội bộ tại thiền viện Phước Sơn”.

Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pali – Việt lần II diễn ra các thời khóa: lễ bái Tam bảo, truyền Tam quy ngũ giới, Bát Quan trai giới, tọa thiền…

Cung rước Tam tạng trong khuôn viên thiền viện Phước Sơn.

Cung rước Tam tạng trong khuôn viên thiền viện Phước Sơn.

Chương trình Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pali – Việt lần II diễn ra từ ngày 17-2 – 24-2 (nhằm ngày 6 – 13 tháng Giêng năm Tân Sửu), thời gian trùng tụng vào luc: 7h – 14h30 – 18h và khóa tu ban đêm.

Theo Ban Tổ chức, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mỗi người tự bảo vệ sức khỏe của mình – phải đeo khẩu trang, thực hiện nguyên tắc “5K” theo khuyến cáo và chấp hành tốt nội quy của thời khóa tu học.

Tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn đã dẫn đầu lễ cung rước Tam tạng từ chánh điện và nhiễu trong khuôn viên thiền viện.

 

oàn chư Tăng thiền viện Phước Sơn cung rước Tam tạng trong khuôn khổ pháp hội

oàn chư Tăng thiền viện Phước Sơn cung rước Tam tạng trong khuôn khổ pháp hội

Được biết, Pháp hội trùng tụng Tam tạng Pail – Việt lần II, tụng kinh Trung bộ từ bài số 1-10 gồm: Pháp môn căn bản, Tất cả lậu hoặc, Thừa tự pháp, Sợ hãi & Khiếp đảm, Không uế nhiễm, Ước nguyện, Ví dụ tấm vải, Đoạn giảm, Chánh tri kiến, Niệm xứ.

Kinh Trung bộ từ bài 1 đến 10 được trùng tụng trong pháp hội

Kinh Trung bộ từ bài 1 đến 10 được trùng tụng trong pháp hội

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận: