Kính lễ bậc Thiện Hạnh chân tu

77

Đêm nay (12 tháng 4 năm Tân Sửu), đại chúng hàng hậu học của cố Trưởng Lão Hoà thượng Thích Thiện Hạnh dựa theo chúc nguyện của đức trưởng lão Hòa thượng đã vân tập về Giác Linh Đài của ngài thành tâm phúng tụng kinh Di Giáo do cố Đại Lão Hoà thượng Thích Trí Quang phụng dịch.

dea9f86f1789e2d7bb98
0b014825c9c33c9d65d2

Thượng toạ Thích Phước Cần – trụ trì chùa Viên Quang TP. Huế sám chủ nghi lễ đã hướng dẫn đại chúng trì tụng theo di nguyện của cố Trưởng Lão Hoà thượng tân viên tịch.

Kinh di giáo có đoạn “Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng, cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, như kẻ đui mù được sáng mắt. Phải biết rằng giới luật là bậc Thầy tối thượng. Dẫu có sống thêm ở đời bao nhiêu năm nữa, Như Lai cũng không ngoài mục đích răn dạy các vị về giới luật ấy thôi”. Cố trưởng lão Hòa thượng cũng đã di nguyện “Hòa thượng để lại di chúc hậu sự tổ chức tâm tang, đơn giản, thời gian nội trong ba ngày, giữ sự im lặng, tụng kinh Di giáo, không nhận hoa cũng như phúng điếu, trướng liễn, không đọc tiểu sử và điếu văn, không làm lễ phất trần trước khi di quan mà thay vào đó đọc bài kinh Vô thường mà Hòa thượng đã dịch.

Trước đó, đêm 11 tháng 4 năm Tân Sửu, cũng dựa theo di nguyện của cố trưởng lão Hoà thượng. Hoà thượng Thích Trí Tựu – trú trì Linh Mụ Quốc Tự cùng chư tôn thiền đức, trong đó có Hoà thượng Thích Thái Hoà, vị luật sư của Luật Viện Huệ Nghiêm, giáo thọ trường hạ chùa Vạn Đức (Thủ Đức) cùng chư tôn Hoà thượng đã nhiếp tâm phúng tụng.

Những hình ảnh sau là của quý ngài: