Lễ húy nhật cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí

122

Vào ngày 11 và 12 tháng 12 năm Canh Tý, tại chùa Pháp Hoa – phường Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, môn đồ pháp quyến, chư Tăng và Phật tử bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Trí – nguyên trụ trì chùa Pháp Hoa.

Quang lâm chứng minh và cầu nguyện có: Trưởng lão Hoà thượng Thích Hạnh Chơn – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS GHPGVN TX. Điện Bàn, trụ trì chùa Giác Quang – Điện Bàn.

Sám chủ có:

Hoà thượng Thích Đồng Mẫn – Phó trưởng ban điều hành môn phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam; Chứng minh BTS GHPGVN TP. Hội An, trụ trì Tổ Đình Chúc Thánh Hội An.

Thượng toạ Thích Huệ Phát – Uỷ viên TT TBS – Trưởng Ban Kinh tế tài chính GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS GHPGVN TX. Điện Bàn, trụ trì chùa Phước Minh – Điện Bàn.

Thượng toạ Thích Hạnh Minh – Tri Sự Tổ Đình Chúc Thánh – Hội An.

Thượng toạ Thích Đồng Hạnh – Trụ trì Bảo Châu Thiền Tự Đà Nẵng.

Đại Đức Thích Thông Tuệ Chánh Thư Ký BTS GHPGVN thị Xã Điện Bàn cùng chư tôn đức Tăng Ni Quang Lâm cầu nguyện.

Cố HT.Thích Minh Trí ( 1908 – 1973 ) – nguyên lãnh đạo Phật giáo huyện Điện Bàn vào thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt trên mảnh đất Điện Bàn. Ngoài bổn phận là một nhà tu hành, hướng dẫn nhân dân tu học, cố Hòa thượng còn là người ủng hộ cách mạng, nuôi giấu cán bộ, quyên góp lương thực, thuốc men cứu chữa thương binh. Ngài đã chép tay một bộ kinh Pháp Hoa và được phụng thờ cho đến ngày hôm nay.