Lễ tưởng niệm 712 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn tại Tiền Giang

45

Sáng ngày 14/12/2020, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang – tổ đình Vĩnh Tràng, BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 712 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn 01/11 năm Mậu Thân (1308) – 01/11 năm Canh Tý (2020).

Buổi Lễ có sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Huệ Tâm – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Quảng Lộc – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho; ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; NS.Thích Nữ Huệ Năng – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Thường trực BTS GHPGVN mười một huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Tiền Giang; chư tôn đức Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh đồng tham dự.

Lễ Tưởng niệm 712 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn (1308 – 2020) tại tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang – tổ đình Vĩnh Tràng.

Lễ Tưởng niệm 712 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn (1308 – 2020) tại tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang – tổ đình Vĩnh Tràng.

Buổi Lễ có sự chứng minh và tham dự của HT.Thích Huệ Tâm – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; TT.Thích Quảng Lộc – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho; ĐĐ.Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; NS.Thích Nữ Huệ Năng – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Thường trực BTS GHPGVN mười một huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Tiền Giang; chư tôn đức Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh đồng tham dự.

Chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh và khách mời tham dự buổi lễ.

Chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh và khách mời tham dự buổi lễ.

Trong buổi lễ, sau phần nghi thức giới thiệu, HT.Thích Huệ Minh trân trọng cung tuyên Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông – vị Anh hùng dân tộc; một vị Vua anh dũng của lịch sử nước nhà; một vị Phật Việt Nam.

Bảng tiểu sử đã làm sống dậy một thời hào hùng của dân tộc Việt nói chung và của Phật Giáo Việt Nam nói riêng. “Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông sinh ngày 7 tháng 12 năm 1258, tên là Trần Khâm, là vị hoàng đế thứ 3 của hoàng triều Trần nước Đại Việt, là con trai trưởng của Trần Thánh Tông và được truyền ngôi vào tháng 11 năm 1278 (lúc Ngài chưa đầy 20 tuổi). Ngài trị vì từ năm 1278 đến năm 1293, sau đó lên làm Thái Thượng Hoàng từ năm 1293 cho đến khi qua đời.

HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang cung tuyên Tiểu sử Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang cung tuyên Tiểu sử Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Đại Việt cuối thế kỷ XIII, cũng như việc bảo vệ nền độc lập và mở rộng cương thổ đất nước; đồng thời Ngài cũng là một Thiền sư lớn của Phật giáo Việt Nam thời Trung đại.

Sau khi đẩy lùi các cuộc xâm lược của người Mông, vua Trần Nhân Tông đã khôi phục được sự hưng thịnh của Đại Việt. Năm 1293, Ngài truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên (tức vua Trần Anh Tông) và lên làm Thái Thượng Hoàng. Sau đó, Ngài xuất gia tu hành và lấy hiệu là Trúc Lâm Đại sĩ; Ngài cũng chính là vị tổ sáng lập Thiền phái Trúc Lâm – một dòng thiền Phật giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam và tinh thần nhập thế.

Ngài xả báo an tường, thâu thần thị tịch vào ngày 01/11 năm Mậu Thân (1308), thọ thế 51 năm tại am Ngọa Vân, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.”

TT.Thích Quảng Lộc cung tuyên điếu văn tưởng niệm.

TT.Thích Quảng Lộc cung tuyên điếu văn tưởng niệm.

TT.Thích Quảng Lộc đã thay mặt chư Tôn đức trong buổi Lễ cung kính Cung đọc Điếu văn Tưởng Niệm dâng lên cúng dường đức Điều Ngự Giác Hoàng – Người đã làm cho ngọn đuốc trí tuệ của Phật giáo Việt Nam mãi quang huy và riêng khác.

“Hôm nay, nhân lễ Tưởng niệm 712 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn; Tăng Ni, Phật tử tỉnh Tiền Giang, xin đốt nén tâm hương ngũ phần, dâng lời tưởng niệm chân thành, tâm cảm ý giao, một lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ Lịch đại Tổ sư, phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ vang danh chốn Tổ huy hoàng tráng lệ, non sông gấm vóc thiên thành, một cõi vững bền muôn thuở. Đồng thành kính nguyện thực hành: Giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, độc lập Tổ quốc, nêu cao tinh thần phóng khoáng, bao dung trong cộng đồng dân tộc và xã hội, đoàn kết các tôn giáo để cùng tồn tại và phát triển, thực hiện hữu hiệu phương châm “Tốt đời đẹp đạo”; duy trì truyền thống dân tộc, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đồng thời nhờ ngoại lực để phát huy đạo pháp và xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh tiến bộ; tạo dựng Cực lạc tại nhân gian trong lòng người, bằng triết lý Thiền là sống, là tâm từ bi chan chứa mọi loài, trong kiếp hiện tại và mai sau của trần thế, thực hành Bồ Tát đạo”.

Chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh đã thành kính dâng hương tưởng niệm.

Chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh đã thành kính dâng hương tưởng niệm.

Tiếp theo chương trình buổi Lễ là nghi thức dâng hương và tụng kinh cầu nguyện. Trong không khí trang nghiêm, chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh đã thành kính dâng hương tưởng niệm cùng cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc.