Lời chúc Xuân Tân Sửu 2021

185

Phật dạy rằng có thời gian trôi qua thì chúng ta mới cảm nhận được lẽ vô thường. Có lý duyên khởi thì mới có môi trường thay đổi xuân hạ thu đông.

loi-chuc-xuan

Tất cả được Phật chỉ dạy cho chúng ta đi theo lẽ tự nhiên mà ứng dụng tự tại sống theo hiện tiền trong tĩnh thức. Có thế gian pháp bị phiền não đau khổ mới có Phật pháp giải thoát khổ đau. Quy về ba lý lẽ trên chúng ta có mỗi năm ăn mừng đầu xuân chúc nhau trong cuộc sống hạnh phúc và an lạc.

Phổ Tấn đã viết bài và theo dõi trên Cổng thông tin Phật giáo suốt 7 năm nay xin được phép chúc mừng xuân mới cho toàn Ban Biên tập và quý Thầy. Chúc mọi duyên lành duyên thuận duyên mai mắn duyên tinh tấn đến cho trang nhà sang năm mới đầy thắng lợi. Duyên là sự vận hành của nhiều điều kiện tự nhiên và nhất là tâm của chúng ta. Tâm chúng ta đồng một chí hướng phục vụ đạo pháp, cúng dường Phật bằng phật pháp, dìu nhau cùng đi lên trong tu tập. Đường đi ấy tuy biết là độc hành tự mình thấp đuốc mà đi, nhưng dìu nhau cộng lực năng lượng thì nhiều duyên lành đến hơn là một mình. Tự lực cho nơi bản thân nhưng hợp lực cho cả cộng đồng cả đất nước đạt được nhiều may mắn, hạnh phúc ấm no và thắng lợi. Như thế lời cầu chúc không còn là lời nói suông theo thông lệ của đầu năm mà là lời nói của tâm truyền tâm cùng nhau tinh tấn trong mọi việc đời lẫn đạo.

Hàng ngày chúng ta thường tụng hai chữ Nam Mô mà chưa rõ sức mạnh phi thường của hai từ ngữ đó. Theo Mật tông, đó là lời tán thán gõ cánh cửa của tâm thức chúng ta có Phật tánh trong đó, cũng là gõ cửa tâm đại từ bi của Phật và Bồ tát. Đầu năm Phổ Tấn xin niệm Nam Mô cho trang nhà daophatvietnam.com theo bước chân Phật mỗi ngày mỗi đi theo gần ngài hơn.

Nam Mô Cung Chúc Tân Xuân trang nhà. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật!