Nhóm từ thiện Bước Chân Yêu Thương Ninh Hòa tặng quà đầu năm

31

Ngày 7-3-2021, nhóm từ thiện Bước Chân Yêu Thương thị xã Ninh Hòa đã có chuyến thiện nguyện đầu năm tại các xã Ninh Tây, Ninh Phụng, Ninh Ích, Ninh Tây, Ninh Lộc, Ninh Đa, Ninh Sơn. Đồng hành với đoàn có sự hiện diện của Đại đức Thích Đức Tuệ (Tịnh thất Tây Thiên, xã Ninh Tây).