Phản hồi Thư viện Hoa Sen của ông Thinley Nguyên Thành sau phỏng vấn trên PGVN

95

Ngay sau bài viết “Ban Biên tập Thư viện Hoa Sen: ‘Hoằng dương chánh pháp trước mọi sự chống phá’, Cổng thông tin PGVN nhận được phản hồi cuả ông Thinley Nguyên Thành.

Ban biên tập Cổng thông tin PGVN tôn trọng nguyên tắc đa chiều khi thông tin và tuân thủ Luật Báo chí 2016 của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, xin đăng tải lại ý kiến phản hồi này, sau khi đã biên tập lại theo tinh thần thông tin tạo vô uý thí và từ bi của Đạo Phật để rộng đường dư luận.

Gửi Ban biên tập Thư viện Hoa Sen (TVHS)!

Nhân đọc bài trả lời phỏng vấn của quý vị trên trang Phatgiao.org.vn, tôi không khỏi thương cho những người cư sĩ, tu tập mấy chục năm khi nói: “Cần phải tìm cách xóa tan các thông tin mang tính xuyên tạc, cố ý bôi nhọ, xâm hại đạo đức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, đặc biệt xâm hại đến đời sống phạm hạnh của Tăng, Ni với ý đồ hạ thấp uy tín của tăng đoàn, giáo đoàn, Giáo hội nói riêng và đạo Phật nói chung, để người dân mất niềm tin và không còn thiện cảm với Phật giáo dẫn đến việc xa rời đạo Phật hay từ bỏ đạo Phật sang đạo khác”.

'Đạo sư' Thinley Nguyên Thành.

‘Đạo sư’ Thinley Nguyên Thành.

1. Nói về việc xuyên tạc, cố ý bôi nhọ, xâm hại đạo đức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì các vị chính là “Thiên hạ đệ nhất”. Vì sao?

Vì chính các vị đã khơi mào hành động này từ cách đây 3 năm rồi! Đến khi người bị hại (tức Thinley Nguyên Thành – biên tập viên chú thích) lên tiếng bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về danh dự và nhân phẩm đồng thời phơi bày bản chất của TVHS thì quý vị im lặng, cài cắm câu kết để chờ cơ hội “phục thù”, nay tiếp tục phỉ báng bằng thủ đoạn cưỡng tình đoạt lý.

2. Tại sao việc đối luận giữa Viện ITA với TVHS lại có liên quan đến “xâm hại đời sống phạm hạnh của Tăng, Ni…của tăng đoàn, giáo đoàn”?. Không nên suy diễn vậy bởi chúng tôi đối luận về học thuật, không đụng chạm đến cá nhân. Ví dụ tôi viết liên quan đến Thầy A là tri kiến của Thầy ấy, không phải con người Thầy ấy. Ngược lại là TVHS mà tôi có bằng chứng rõ qua trích dẫn ở các bài viết.

Thực ra, “uy tín” đạo Phật đã bị quý vị hạ thấp bởi trong suốt 26 năm qua với những bài viết cổ suý cho hành động mê tín dị đoan, khiến chúng sanh có cái nhìn sai lệch về chánh pháp.

3. Tóm lại, phần trả lời phỏng vấn trên đây đã gián tiếp khẳng định “tôn chỉ” của TVHS là kích động hận thù và gây chia rẽ trong cộng đồng xã hội qua thân, khẩu và ý. Mong quý vị sớm thức tỉnh về những việc làm của mình.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

Om mani padme hum.