Phóng sinh hơn 2,1 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Nhà Đường

87

Đây là hoạt động thường niên do Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Can Lộc, Ban Quản lý khu du lịch chùa Hương Tích tổ chức nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Sáng 24/12, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc, Ban Quản lý khu du lịch chùa Hương Tích và các Tăng Ni, Phật tử tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Nhà Đường, xã Thiên Lộc (Can Lộc).

Tăng, Ni, Phật tử thực hiện nghi lễ phóng sinh.

Tăng, Ni, Phật tử thực hiện nghi lễ phóng sinh.

2,1 tấn cá giống truyền thống gồm: cá mè, cá trôi, cá trắm, cá chép đã được Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng thả xuống hồ Nhà Đường nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đây.

Phóng sinh hơn 2,1 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Nhà Đường

Phóng sinh hơn 2,1 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Nhà Đường

Việc thả cá giống là một hoạt động có ý nghĩa, được Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh tổ chức thường xuyên nhằm tái tạo, phát triển nguồn tài nguyên và giữ cân bằng môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học. Hoạt động này còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản bằng các phương tiện hủy diệt.

Người dân là các Phật tử tham gia thả cá bên bờ hồ.

Người dân là các Phật tử tham gia thả cá bên bờ hồ.

Trước đó, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cũng đã thả 5 tấn cá giống xuống hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên) và hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang) nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đây. Sau hồ Nhà Đường (Can Lộc), Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh sẽ tiếp tục thả 1,5 tấn cá giống tại đập Khe Mơ (Hương Sơn), ước tổng số lượng cả đợt hơn 8,6 tấn.