Tịnh xá Ngọc Huy mừng lễ Phật đản PL.2565

67

Thay vì tổ chức lễ lớn tại tịnh xá để bà con đến lễ Phật, sáng ngày mùng 8 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày đầu tiên của tuần lễ Vesak, ĐĐ. Thích Giác Thống, trụ trì tịnh xá Ngọc Huy, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã hướng dẫn Phật tử tụng phẩm 123.

Lí do là bởi đại lễ Phật đản năm nay khá đặc biệt do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta) – Phẩm kinh giới thiệu về cuộc đời của Đức Phật đã mô tả: Bồ-tát khi sanh ra, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lộng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau: ”Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta là bậc tối tôn ở trên đời! Ta là bậc cao nhất ở trên đời! Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa”.

a02

Trong bài pháp thoại ngắn, Đại đức trụ trì chia sẻ: Tổ chức đại lễ Phật đản tức là chúng ta tôn kính, tôn vinh vị Giáo chủ đạo Phật, bậc Thầy của muôn vạn loại chúng sanh, một đấng từ bi phụ của nhân loại trên hành tinh. Ngoài lễ tắm Phật, tụng kinh Khánh Đản, là Phật tử cần phải biết sự kiện đản sanh của Thái tử Sĩ Đạt Ta tại vườn Lâm-tỳ-ni. Các bản kinh thuộc hai truyền thống Nam và Bắc truyền đều ghi lại rằng khi hoàng hậu Ma Da đản sanh Thái tử, từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, rưới xuống để tắm cho hoàng hậu và Thái tử. Sự kiện này được ghi lại trong kinh Đại bổn (Trường Bộ II), kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Trung Bộ III), lời mở đầu của bản chú giải truyện Bổn Sanh (Nidānakatha).

Sau thời kinh và lắng nghe pháp thoại, đại chúng trang nghiêm chấp tay hồi hướng cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, đặc biệt hồi hướng và cầu nguyện cho đất nước Ấn Độ vượt qua kiếp nạn của đại dịch Covid-19.