Tri ân Đức Thế Tôn – Tứ chúng Ba Vàng tinh tấn tu hành cầu giải thoát

19

Tối ngày 08/12/Kỷ Hợi, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã vì hàng hậu học tổ chức đêm Thiền mừng ngày Phật thành đạo để hàng đệ tử được thực hành giáo Pháp giải thoát và quán niệm về ân đức của Đức Thế Tôn…

Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền định

Thắng thiên ma, vạn chướng trùng trùng

Chúng con lạy đấng Đại Hùng

Rọi vô biên Trí tận cùng thế gian..”

Cách đây hơn 2600 năm cả đất trời rung động, muôn loài đều hoan ca, vui mừng trước một sự kiện vô cùng hy hữu xảy ra – sự kiện Đức Phật thành đạo – chứng thành Vô Thượng Đạo, trở thành một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác – tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Đấng Thiên Nhân Sư – Vị giáo chủ đã Khai sáng ra Đạo Phật.

Hướng về sự kiện lịch sử ý nghĩa đó, tối ngày 08/12/Kỷ Hợi, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã vì hàng hậu học tổ chức đêm Thiền mừng ngày Phật thành đạo để hàng đệ tử được thực hành giáo Pháp giải thoát và quán niệm về ân đức của Đức Thế Tôn. Đêm Thiền mừng ngày Đức Phật thành đạo đã để lại những dấu ấn đẹp đẽ và linh thiêng nhất trong lòng tất cả những người con Phật. Hy vọng rằng mỗi người Phật tử đều khắc ghi tâm tri ân Đức Thế Tôn, lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học và xiển dương Phật Pháp.

Hãy cùng hoài niệm lại những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm thiền và hân hoan kính mừng kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo – ngày 08/12/Canh Tý!
Đại đức Thích Trúc Thái Minh ngồi thiền trong đêm mừng Đức Phật thành đạo.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh ngồi thiền trong đêm mừng Đức Phật thành đạo.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh dẫn tứ chúng đi thiền hành trong khuôn viên chùa.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh dẫn tứ chúng đi thiền hành trong khuôn viên chùa.

Ánh nến lung linh được nâng trên tay của chư Tăng và Phật tử để dâng lên cúng dường Đức Phật trong Đêm thiền mừng ngày Ngài thành đạo.

Ánh nến lung linh được nâng trên tay của chư Tăng và Phật tử để dâng lên cúng dường Đức Phật trong Đêm thiền mừng ngày Ngài thành đạo.

Hàng ngàn Phật tử đã vân tập về chùa để tham gia đêm thiền vào tối ngày 08/12/Kỷ Hợi

Hàng ngàn Phật tử đã vân tập về chùa để tham gia đêm thiền vào tối ngày 08/12/Kỷ Hợi