Trung ương Giáo hội tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ

84

Chiều ngày 26/1/2021 (nhằm 14/12 AL), chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, các ban viện Trung ương Giáo hội đã quang lâm chùa Minh Đạo dâng hương tưởng niệm ngày huý kỵ cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ, Thành viên HĐCM, Ân sư Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Đến tưởng niệm có HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; TT.Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TƯ; HT.Thích Huệ Minh – Uỷ viên TT HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương; HT.Thích Huệ Trí – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Pháp Chế TƯ; cùng chư Tôn đức HĐTS, Văn phòng 2, các Ban Viện Trung ương Giáo hội.

Chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng nén tâm hương cúng dường và tưởng niệm huý kỵ lần thứ 15 cố Trưởng lão Hoà thượng thành viên HĐCM.

Chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng nén tâm hương cúng dường và tưởng niệm huý kỵ lần thứ 15 cố Trưởng lão Hoà thượng thành viên HĐCM.

Tại lễ đường, đối trước di ảnh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ, chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng nén tâm hương cúng dường và tưởng niệm huý kỵ lần thứ 15 cố Trưởng lão Hoà thượng thành viên HĐCM. Cùng đó, chư Tôn đức cùng tụng thời bát-nhã cầu nguyện Giác linh Ngài được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Trưởng tử, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Viên chủ chùa Minh Đạo đảnh lễ tri ân tưởng niệm Trưởng lão Hoà thượng Tôn sư.

Trưởng tử, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Viên chủ chùa Minh Đạo đảnh lễ tri ân tưởng niệm Trưởng lão Hoà thượng Tôn sư.

Tại đây, Trưởng tử, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Viên chủ chùa Minh Đạo, cùng môn đồ pháp quyến đã đảnh lễ tri ân chư Tôn đức quang lâm dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hoà thượng Tôn sư.

Trưởng lão HT.Thích Thiện Từ, thế danh Dương Văn Trượng, sinh năm 1910 tại làng Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc (nay là tỉnh An Giang). Sinh ra trong một gia đình thuần nông, có truyền thống tín ngưỡng Phật giáo lâu đời.

Trưởng tử, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Viên chủ chùa Minh Đạo, cùng môn đồ pháp quyến đã đảnh lễ tri ân chư Tôn đức quang lâm dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hoà thượng Tôn sư.

Trưởng tử, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Viên chủ chùa Minh Đạo, cùng môn đồ pháp quyến đã đảnh lễ tri ân chư Tôn đức quang lâm dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hoà thượng Tôn sư.

Năm 1928, Ngài đến quy y, xuất gia với Hòa thượng Thiện Tường – Hồng Tôi, trụ trì chùa An Sơn, được Hòa thượng bổn sư ban pháp húy là Nhựt Tín, hiệu Thiện Từ, nối tiếp đời 41 dòng Lâm Tế Gia Phổ.

Khi còn sinh thời, Ngài được cung thỉnh đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của GHPGVN như Trưởng ban Tăng sự tỉnh Vĩnh Long, trụ trì 12 ngôi chùa khắp các tỉnh miền Tây; và được suy tôn Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, Hoà thượng cũng được cung thỉnh làm Tôn chứng nhiều đại giới đàn nơi lục tỉnh nam bộ.

Trưởng lão HT.Thích Thiện Từ, thế danh Dương Văn Trượng, sinh năm 1910 tại làng Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc (nay là tỉnh An Giang).

Trưởng lão HT.Thích Thiện Từ, thế danh Dương Văn Trượng, sinh năm 1910 tại làng Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc (nay là tỉnh An Giang).

Với đức độ của Hòa thượng, Ngài đã cảm hóa nhiều lớp người quy hướng tu học Phật pháp, cả xuất gia lẫn tại gia. Đặc biệt, những vị xuất gia đệ tử và pháp tôn của Ngài có trên 100 vị đang cống hiến cho Giáo hội.

Với 97 năm trụ thế Ta bà, 74 năm Hạ lạp, cuộc đời của Ngài luôn lấy tôn chỉ giáo hóa chúng sanh và hoằng dương chánh pháp để sống. Vì thế, Trưởng lão Hoà thượng đã trở thành tấm gương sáng ngời về đạo hạnh tu tập, giới đức trang nghiêm mà hàng hậu học mai sau nương theo.

Trung ương Giáo hội tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ

Trung ương Giáo hội tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ

Chiều cùng ngày, Ban Kinh sư do HT.Thích Huệ Thông đương vi sám chủ đã thực hiện nghi thức Cúng Tiên thường Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ.

3
HT.Thích Huệ Thông đương vi sám chủ đã thực hiện nghi thức Cúng Tiên thường Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ.

HT.Thích Huệ Thông đương vi sám chủ đã thực hiện nghi thức Cúng Tiên thường Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Từ.