Đọc sách học Phật để trở thành Phật

83

Cuốn sách “Làm sao học Phật để thành Phật?” của TS. Minh Tâm đã đơn giản giải mã để cách chúng ta tiếp cận và học về giáo lý của Phật Pháp ứng dụng đó là học Phật để làm gì? Làm sao học Phật? Học Phật có thành Phật?

Học Phật là để biết ta là người làm chủ vận mệnh mình; biết luật nhân quả bao trùm mọi sinh hoạt của nhân sinh trong vũ trụ; biết ta có trí tuệ để chọn đi con đường sáng; biết từ bi để yêu thương ta cũng như yêu thương mọi người. Nhờ vậy mà ta tự Giải thoát khỏi mọi phiền não, hệ lụy trong đời, đạt tới cảnh giới thân tâm an lạc và thanh tịnh. Và đó là cảnh giới của chư Phật.

Phật giáo là truyền thống tinh thần đã nuôi dưỡng tuổi thơ của rất nhiều thế hệ. Phật giáo là tôn giáo chiếm đa số, song song tồn tại với Nho giáo, Lão giáo và tục thờ cúng tổ tiên được đưa vào Việt Nam từ Trung Quốc trong các giai đoạn bị đô hộ. Thiên chúa giáo được các nhà truyền giáo người Pháp đưa vào từ thế kỷ 16, cũng có mặt, nhưng cũng chỉ chiếm thiểu số.

Trong tín ngưỡng tâm linh mỗi người về Phật giáo đó là đầu năm, ngày lễ đi chùa, các ngày lễ lớn của Phật giáo như ngày Phật Đản, hay ngày tết trong dịp trọng đại tới lễ Phật cầu xin sức khỏe, hành phúc và thịnh vượng cho năm mới…

Cuốn sách “Làm sao học Phật để thành Phật?” của TS. Minh Tâm đã đơn giản giải mã để cách chúng ta tiếp cận và học về giáo lý của Phật Pháp ứng dụng đó là Học Phật để làm gì? Làm Sao học Phật? Học Phật có thành Phật?…và các Kinh sách tiếp cận để dần xóa về sự thiếu hiểu biết khi chúng ta có ý thức, nhìn nhận về Phật Pháp. Là Người Việt Nam lớn lên trong truyền thống Phật giáo, chúng ta không thể không tự hỏi Đức Phật đã xem xét khái niệm khi Ngài đạt Giác Ngộ, cách đây 2500 năm.

Cuốn sách “Làm sao học Phật để thành Phật?” của TS. Minh Tâm

Cuốn sách “Làm sao học Phật để thành Phật?” của TS. Minh Tâm

Học Phật trước hết là để tu thân sửa mình, và sau đó thực hành để trang nghiêm Phật độ, biến thế giới đầy khổ đau, đói rách này thành cõi an vui, no ấm cho chính bản thân và cho mọi người. Bởi vì “Tự tính Di Đà, duy Tâm Tịnh độ”. Đó là mục đích duy nhất của sự học Phật.

Về phương diện thực hành của Phật giáo nhằm giúp cho việc tự ý thức, rèn luyện nghị lực trở thành người tốt hơn. Và với Phật giáo chủ yếu là con đường nhập định để đạt Giác Ngộ, với cái nhìn hướng vào nội tâm.

Phật giáo là khoa học về sự Giác Ngộ – đạt tới tri thức tối cao, và việc Trái đất quay xung quanh Mặt trời hay ngược lại, hay nó đã tồn tại mãi mãi, thì cũng chẵng có gì thay đổi. Do khoa học và Phật giáo đều dại diện cho việc tìm kiếm chân lý với các tiêu chuẩn đích thực, chặt chẽ và logic.

Phật giáo trước hết dựa trên kinh nghiệm trực tiếp. Nó không bị đông cứng trong các giáo điều, đồng thời, có thể gạt bỏ nếu nó không đe dọa phải xem xét lại tận gốc những nền tảng của nó.

Ngài coi mình là người dẫn đường. Ngài chỉ cho chúng ta con đường và mỗi chúng ta phải tự đi trên con đường đó để đạt được Giác Ngộ. Ngài không làm hộ chúng ta. Lời dạy của Ngài giúp chúng ta học Phật để thành Phật là dụng ý mà tác giả muốn nhắc lại và gửi gắm tới độc giả.